ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖലീലാബാദ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പാസ്റ്റർ ജോസ് പുല്ലുവേലിലിനെയും ഭാര്യ ഏലമ്മയെയും പേർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് സാബു തോമസ് സന്ദർശിച്ചു.

പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് പ്രാർത്ഥന അപ്ഡേറ്റ്:

പേർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് സാബു തോമസ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖലീലാബാദ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പാസ്റ്റർ ജോസ് പുല്ലുവേലിലിനെയും ഭാര്യ ഏലമ്മയെയും സന്ദർശിച്ചു.

കർത്താവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ബഹുമാനിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തടവുകാരെ സേവിക്കാനും അവരുമായി സഹവസിക്കാനും ഉള്ള അവസരമായി ജയിൽവാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം.

ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമവിരുദ്ധമായ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം, 2020 3,5(1) & 298 പ്രകാരം ദമ്പതികൾക്കെതിരെ 11/12/23 ന് ഒരു എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ജാമ്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തുടരുക.

സന്ത് കബീർ നഗർ ജില്ലയിലെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അഡ്വ. സാബു തോമസ് [പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ്] പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. സഹോദരി എൽസമ്മ ജോൺസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഡിസംബർ 21ന് പരിഗണിക്കും. സഭ, അവരുടെ ജാമ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തുടരുക.

ഫിലിപ്പിയർ 4:4,ഏത് സാഹചര്യത്തിലും,”കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം” എന്ന് പൗലോസ് തന്റെ തടവിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് നാം ഓർക്കണം. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും യേശുക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലും ആനന്ദിക്കണം. അവനാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ഉറവിടവും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണവും.

ക്രിസ്തീയ പീഡനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയുടെ പേരും +91 9993200020 വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരിക

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള ഹെൽപ്പ്ലൈൻ : 1800-1234-461DISCLAIMER:
Persecution Relief wishes to withhold personal information to protect the victims of Christian Persecution, hence names and places have been changed. Please know that the content and the presentation of views are the personal opinion of the persons involved and do not reflect those of Persecution Relief. Persecution Relief assumes no responsibility or liability for the same. All Media Articles posted on our website, are not edited by Persecution Relief and is reproduced as generated on the respective website. The views expressed are the Authors/Websites own. If you wish to acquire more information, please email us at: persecutionrelief@gmail.com or reach us on WhatsApp: +91 9993200020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *