സകലവും കർത്താവിനു വേണ്ടി

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ദൈനംദിന മന്ന
4 ഫെബ്രുവരി 2024

സകലവും കർത്താവിനു വേണ്ടി

”ഈസേബെൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഓബദ്യാവു നൂറു പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ഓരോ ഗുഹയിൽ അമ്പതീതുപേരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചു.“1. രാജാക്കന്മാർ‬ ‭18‬:‭4‬ ‭

ധ്യാനിക്കാം.
കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒബദ്യാവ്, ആ ഒബദ്യാവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇസബേലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്ന് നോക്കൂ!
നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്! എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ദൈവം തനിക്കുവേണ്ടി എന്താണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ഒബാദ്യാവ് ഒരിക്കലും അറിയുമായിരുന്നില്ല! ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, തന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല. തന്റെ ജീവനേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത തലമുറയിലെ പ്രവാചകന്മാരെ എങ്ങനെ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്കണ്ഠ. സ്വയം ചിന്തിക്കാതെ തന്റെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഒബാദ്യാവ് തയ്യാറായി. കർത്താവിനോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം അവനെ സേവിക്കാനുള്ള അവന്റെ സന്നദ്ധതയിലൂടെ പ്രകടമാക്കി. ഓബദ്യാവ് സ്വന്തം ജീവനെക്കാൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു!

സമർപ്പിക്കാം.
സ്വയത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ വിളിയിൽ മുഴുകുവാൻ നാം തയ്യാറാണോ?

പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് വരെ, എന്തു വില കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ഇടയാകേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവർ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിളി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ ദൈനംദിന മന്ന കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ സന്ദേശത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. കൂടാതെ, പീഡനത്തിനിരയായവർക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ദിവസേനയുള്ള ദൈനംദിന മന്ന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയും ഫോൺ നമ്പറും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയും +91 9993200020 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക.

ഷിബു തോമസ്,
സ്ഥാപകൻ, പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ്DISCLAIMER:
Persecution Relief wishes to withhold personal information to protect the victims of Christian Persecution, hence names and places have been changed. Please know that the content and the presentation of views are the personal opinion of the persons involved and do not reflect those of Persecution Relief. Persecution Relief assumes no responsibility or liability for the same. All Media Articles posted on our website, are not edited by Persecution Relief and is reproduced as generated on the respective website. The views expressed are the Authors/Websites own. If you wish to acquire more information, please email us at: persecutionrelief@gmail.com or reach us on WhatsApp: +91 9993200020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *