ക്ഷമയ്ക്കായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക

പീഡനത്തിനിരയായവർക്ക് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ദൈനംദിന മന്ന
12 ഫെബ്രുവരി 2024

 

ക്ഷമയ്ക്കായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക

“എന്നാൽ യേശു:പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിയായ്കകൊണ്ടു ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം അവർ അവന്റെ വസ്ത്രം വിഭാഗിച്ചു ചീട്ടിട്ടു.“ ലൂക്കൊസ്‬ ‭23‬:‭34‬

 

ധ്യാനിക്കാം
തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച യഹൂദൻമാരോട് ക്ഷമിക്കാനായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു. തന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിൻപറ്റുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്. ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചാൽ നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ഇടയാകും. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ആയതിനാൽ നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാം. നാമും ഒരിക്കൽ അവരെപ്പോലെയായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് ഓർത്തുകൊണ്ട്, ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

സമർപ്പിക്കാം
നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് മനസ്സോടെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമോ?

പ്രാർത്ഥിക്കാം
നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങൾ മറക്കാനും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാനും ഉള്ള ശക്തി ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവർ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിളി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ ദൈനംദിന മന്ന കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ സന്ദേശത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. കൂടാതെ, പീഡനത്തിനിരയായവർക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ദിവസേനയുള്ള ദൈനംദിന മന്ന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയും ഫോൺ നമ്പറും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയും +91 9993200020 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക.

ഷിബു തോമസ്,
സ്ഥാപകൻ, പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ്DISCLAIMER:
Persecution Relief wishes to withhold personal information to protect the victims of Christian Persecution, hence names and places have been changed. Please know that the content and the presentation of views are the personal opinion of the persons involved and do not reflect those of Persecution Relief. Persecution Relief assumes no responsibility or liability for the same. All Media Articles posted on our website, are not edited by Persecution Relief and is reproduced as generated on the respective website. The views expressed are the Authors/Websites own. If you wish to acquire more information, please email us at: persecutionrelief@gmail.com or reach us on WhatsApp: +91 9993200020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *