ക്രിസ്തീയ പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകർക്കുമെതിരെ പോലീസ് കേസ് (ഉത്തർ പ്രദേശ്)

പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന അപ്ഡേറ്റ്:

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാൻസിയിൽ 1200-ഓളം കുട്ടികളുള്ള, 32 വർഷമായി സമൂഹത്തിന് സേവനം നൽകുന്ന ETON സ്കൂൾ ചില വിരോധികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച്, പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരുമടക്കം 55 പേർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്ത വാർത്താ പത്രത്തിലെ ലേഖനം പറയുന്നു. സഭ ദയവായി ഉപവസിക്കുകയും സാഹചര്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നു.

Br Dasan [പ്രിൻസിപ്പൽ] അറിയിച്ചത്
തീയതി : 1/11/23

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായി 24×7 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-1234-461.

ക്രിസ്തീയ പീഡനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയുടെ പേരും +91 9993200020 വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരികDISCLAIMER:
Persecution Relief wishes to withhold personal information to protect the victims of Christian Persecution, hence names and places have been changed. Please know that the content and the presentation of views are the personal opinion of the persons involved and do not reflect those of Persecution Relief. Persecution Relief assumes no responsibility or liability for the same. All Media Articles posted on our website, are not edited by Persecution Relief and is reproduced as generated on the respective website. The views expressed are the Authors/Websites own. If you wish to acquire more information, please email us at: persecutionrelief@gmail.com or reach us on WhatsApp: +91 9993200020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *