ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുക

പീഡനത്തിനിരയായവർക്ക് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ദൈനംദിന മന്ന 9 ഫെബ്രുവരി 2024 ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുക ”ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്കു ജീവഹാനി വന്നില്ല എന്നു യാക്കോബ് പറഞ്ഞു, ആ സ്ഥലത്തിന്നു പെനീയേൽ എന്നു പേരിട്ടു.“ ഉല്പത്തി‬ ‭32‬:‭30‬   ധ്യാനിക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിമിത്തം ഏകാന്തതയും തിരസ്കരണവും പീഡനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുക എന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ അതേ സ്ഥലത്തെ “പെനിയൽ” ആക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. യാക്കോബ് […]

परमेश्वर को आमने सामने देखना

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 9 फ़रवरी 2024 परमेश्वर को आमने सामने देखना ‭‭” तब याक़ूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा; “परमेश्‍वर को आमने–सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है।” उत्पत्ति‬ ‭32:30‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   मनन करें जब हम सताव और परीक्षाओं के समय का अनुभव करते […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!