മാറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ദൈനംദിന മന്ന 8 ഫെബ്രുവരി 2024 മാറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം ”നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലുപിടിച്ചു ജയിച്ചതുകൊണ്ടു നിന്റെ പേർ ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല യിസ്രായേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.“ ‭‭ഉല്പത്തി‬ ‭32‬:‭28‬ ധ്യാനിക്കാം. ഒരു വഞ്ചകനായാണ് യാക്കോബ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദൈവവുമായി മല്ല് പിടിച്ച്, അവസാനം വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനു ഇസ്രായേൽ എന്ന പുതിയ പേര് നൽകി. ഇസ്രായേൽ എന്നാൽ “ദൈവം ഭരിക്കുന്നു” എന്നാണർത്ഥം. നാം യേശുവിന്റെ അനുയായികളാകുമ്പോൾ, നാം ഒരു […]

पहचान बदल गई

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 8 फ़रवरी 2024 पहचान बदल गई  उसने कहा, “तेरा नाम अब याक़ूब नहीं, परन्तु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्‍वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है।” उत्पत्ति 32:28 मनन करे याक़ूब को धोखेबाज के रूप में जाना जाता था। परमेश्वर के साथ कुश्ती […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!