സകലവും കർത്താവിനു വേണ്ടി

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ദൈനംദിന മന്ന 4 ഫെബ്രുവരി 2024 സകലവും കർത്താവിനു വേണ്ടി ”ഈസേബെൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഓബദ്യാവു നൂറു പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ഓരോ ഗുഹയിൽ അമ്പതീതുപേരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചു.“1. രാജാക്കന്മാർ‬ ‭18‬:‭4‬ ‭ ധ്യാനിക്കാം. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒബദ്യാവ്, ആ ഒബദ്യാവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇസബേലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്ന് നോക്കൂ! നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്! എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു […]

सब कुछ प्रभु के लिए

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 4 फ़रवरी 2024 सब कुछ प्रभु के लिए “ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब ईजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने एक सौ नबियों को लेकर पचास-पचास करके गुफाओं में छिपा रखा; और अन्न जल देकर उनका […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!