ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ

3 ഫെബ്രുവരി 2024 പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് പ്രതിദിന മന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ”ഈസേബെൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഓബദ്യാവു നൂറു പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ഓരോ ഗുഹയിൽഅമ്പതീതുപേരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചു.“1രാജാക്കന്മാർ 18:4 ധ്യാനിക്കാം. ദൈവം എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പോലും അവൻ്റെ കൈകളിലാണ്. അതിനാൽ, നാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രവാചകന്മാർ കരുതി അവർ തങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ഈസബെലിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലാണെന്ന്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു! തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ […]

परमेश्वर के हाथों में

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 3 फ़रवरी 2024 परमेश्वर के हाथों में ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब ईज़ेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने एक सौ नबियों को ले कर पचास-पचास करके गुफाओं में छिपा रखा; और अन्न जल देकर उनका […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!